Zutphania Turrita

Een vrije vertaling zou kunnen zijn: 'Zutphen Torenstad'
Zegel Zutphen
Tussen 1191 en 1196 werden door Graaf Otto I van Gelre aan Zutphen stadsrechten verleend. Veel historische informatie uit de beginperiode van de stad is verloren gegaan. Wel weten we dat de stad zich vrijwel onmiddellijk heeft beijverd in het bouwen van een stadsmuur en torens. Dat is te zien aan de officiële stadszegels van 1243 en 1343 waarop het stadssilhouet staat afgebeeld met opvallend veel torens.

toren Walburgis toren Wijnhuis
De torens die het stadsbeeld nog steeds prominent bepalen zijn die van de Walburgiskerk, het Wijnhuis, de Nieuwstadskerk, de Watertoren en de Drogenapstoren.

Kolenstraat
De eerste twee liggen in de oudste kern uit de negende eeuw. Tussen de Walburgiskerk en het Wijnhuis ligt de Kolenstraat die verondersteld wordt reeds in de negende eeuw bewoond geweest te zijn.

4a
Rond 1878/1879 sloopten de toenmalige eigenaars het pand Kolenstraat 4/4A dat dateerde uit ca 1450. Het nieuwe pand toont o.a. door de gevel de stijlkenmerken van einde negentiende eeuw. Toch zijn er nog steeds stijlkenmerken uit het midden van de vijftiende eeuw te vinden: bijv. in de haardpartij met kaarsnissen in het atelier en in de spaarbogen van de fundering.

Tussen 2000 en 2002 is het pand grondig gerenoveerd. Onder andere is er een volledig nieuwe kap op gekomen.


naar index..!
Webdesign
Wij Maken Het